LAATSTE NIEUWS

Coöperatie Heerlen Duurzaam UA

Het is een feit de Coöperatie Heerlen Duurzaam is gestart.

En nu beschikt ook Heerlen over een energie coöperatie. Na een periode van zorgvuldige voorbereiding is de akte van oprichting op 4 december 2018 bij de notaris getekend.

De Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A. is in het jaar 2018 formeel geregistreerd als Coöperatieve vereniging.
In de Statuten staan de doelen van de coöperatie beschreven. Hier is te zien dat de coöperatie vrij uitgebreide doelstellingen heeft. Hieronder vallen zowel informatie als projecten om verbeteringen voor de deelnemers zoals zonnepanelen projecten of isolatie projecten enz. te realiseren.

De “Coöperatie Heerlen Duurzaam” is een initiatief van de werkgroep De Groene Wijk Duurzaam uit Douve Weien/Caumerveld. Deze werkgroep is reeds geruime tijd actief op het gebied van duurzaamheid.
Na succesvolle acties rond de aanschaf van zonnepanelen, de isolatie van huizen is er nu de oprichting van de energie coöperatie.
Er zijn al ver gevorderde plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van geschikte locaties. De coöperatie richt zich op het ontzorgen van eigenaren van deze locaties. Voor elke locatie wordt een project opgezet.
De opgewekte energie wordt via de postcode regeling geleverd aan leden van de coöperatie (oa de bewoners). Zo snijdt het mes aan twee kanten: duurzame opwekking van energie en financieel voordeel voor leden.

 

De coöperatie denkt ook aan het opwekken en leveren van bodemenergie, de opslag van energie en andere vormen van duurzaamheid.

Rol van de coöperatie

De rol van de coöperatie kan omschreven worden als faciliterend en sturend.

Hieronder moet men verstaan:

  • Onderzoek van de mogelijkheden voor het projecten zoals zonnepanelen op een dak van een appartementen complex

  • De aansturing van of het plegen van eigen onderzoek ter plekke voor alle zaken die nodig zijn om het project op te starten. Een en ander kan per onderdeel verschillen

  • Het inschakelen, aansturen en controleren van bureaus op het gebied van de administratie, installatie en onderhoud van de benodigde zaken voor het project

De postcode roos

Deelnemers investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel.

De panelen in het project zijn eigendom van de coöperatie. In ruil voor hun deelname ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken.

Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt.

De energiebelastingvrijstelling vormt het verdienmodel voor de deelnemers.

Anno 2017 is dit voordeel per opgewekte kilowattuur (kWh) € 0,1013 exclusief BTW of € 0,1226 inclusief BTW.

Na afloop van een opwekjaar stelt de coöperatie vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de participatie van elke deelnemer in het project is toe te schrijven.

Met deze gegevens gaan de deelnemers naar hun eigen energieleverancier, zodat deze het jaarlijkse belastingvoordeel met hun kan verrekenen.

 

Please reload

  • Wix Facebook page

Volg ons ook op