LAATSTE NIEUWS

Mijnwater, basis voor duurzame energie

Mijnwater in de Groene wijk Duurzaam Douve Weien/Caumerveld

De Groene Wijk Duurzaam heeft het initiatief opgepakt om in samenwerking met Mijnwater B.V. voor de verduurzaming van de wijk te zorgen. Mijnwater B.V, geeft de energietransitie in de vorm van energiebesparing en duurzame energielevering inhoud, bij nieuwbouw, maar zeker ook bij de bestaande woningvoorraad waar grote voordelen zijn te bereiken met energiebesparing en duurzame energieopwekking van warmte, koude en elektriciteit. Mijnwater B.V. gaat in Douve Weien in eerste instantie inhoud en vorm geven aan het energietransitie proces, waarbij met de wensen en belangen van individuele bewoners rekening wordt gehouden. Daarna gaan partijen met elkaar in overleg om te kijken hoe mijnwater als bron van duurzame warmte en koude levering ingezet kan worden in Douve Weien. Inmiddels is er op 2 juli 2015 een voorlichtings bijeenkomst geweest. Hier werd een film te zien Mijnwater BV vertoond.   https://www.youtube.com/watch?v=l6UTipDcZcE)

 

 

 

Stukje historie over mijnwater

Vroeger leverden de steenkoolmijnen in Heerlen en omstreken kolen voor de verwarming van huizen. Na de sluiting van de mijnen in de jaren '70 liepen deze mijngangen vol met grondwater, dat jarenlang onaangeroerd bleef. Totdat de gemeente Heerlen in 2005 onderzocht of dit water een bron kon zijn voor het verwarmen en koelen van gebouwen, woningen en kantoren. Dit pakte positief uit.

 

In 2008 werd de eerste aansluiting en Mijnwater Energiecentrale (Gen Coel) gerealiseerd in Heerlerheide (Heerlen). In amper 6 jaar werden Rabobank Parkstad Limburg, APG Heerlen, CBS Heerlen, Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld en Arcus College aangesloten en ontwikkelt Mijnwater B.V. zich verder met nieuwe aansluitingen in Heerlen.

 

De onafhankelijke Mijnwater B.V. werd opgericht in 2013 om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig leverancier van duurzame energie.

Mijnwater B.V. heeft als doel om in het eerste kwartaal van 2016 circa 800.000 m2 vloeroppervlak (woningen en kantoren) van mijnwater energie te voorzien. Met dit streven draagt Mijnwater B.V. bij aan een reductie van 65% CO2-emissie bij het verwarmen en koelen van de gerealiseerde aansluitingen.

 

Internationale bekendheid

Mijnwater B.V. krijgt internationale bekendheid en ontwikkelt op dit moment een ‘demand supply’ systeem. Dat betekent dat energiebehoefte aan de hand van onder andere weersvoorspelling geregeld kan worden, waarbij andere hybride energievoorzieningen, zoals zonne-energie, voor een optimaal rendement zorgen. Hierdoor wordt het relatief warme en relatief koude water nog beter naar de juiste plek gebracht. Mijnwater B.V. streeft naar een duurzame toekomst en daar is goed ondernemerschap voor nodig. Mijnwater 3.0 laat niet lang meer op zich wachten!

 

Mijnwater energie is een essentieel onderdeel van het duurzame energiestructuurplan 2040 van de gemeente Heerlen en is opgenomen in het Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) ambitiedocument van de regio Parkstad Limburg <plaatje PALET>. 

 

Meer informatie:
Mijnwater B.V.
Valkenburgerweg 177
6419 AT HEERLEN

 

Meest recente aansluiting: Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld.

In december 2014 is de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (MAB) aangesloten op mijnwater energie. MAB is een multifunctioneel accommodatie c.q. ontmoetingscentrum in de Heerlense wijk Bekkerveld. De accommodatie bestaat uit een sporthal met speelvelden en een voorzieningengebouw, waarin de kleedkamers, een ontmoetingsruimte, multifunctionele zaal en vergader- en activiteitenlokalen zijn gehuisvest. De gemeente Heerlen is eigenaar en exploitant van de accommodatie. In deze accommodatie kunnen diverse verenigingen en groeperingen uit de wijk (o.a. sportverenigingen, harmonie, scouting, wijkverenigingen) terecht op het gebied van sport, cultuur en educatie. Daarnaast geven diverse scholen onderwijs op het gebied van lichamelijke opvoeding. In de avonduren en het weekend is de accommodatie beschikbaar voor sport- en of activiteitenverenigingen. Er is een mijnwater aansluiting, een duurzame energiecentrale en op het dak zijn Photo Voltaïsche (PV) zonnecellen geplaatst, die een belangrijke bijdrage leveren aan de elektriciteitsvraag van het gebouw.

Please reload

  • Wix Facebook page

Volg ons ook op