LAATSTE NIEUWS

NIEUWSBRIEF No 2

 

De werkgroep duurzaamheid is na het redelijk succesvol verlopen van de actie rondzonnepanelen niet stil blijven zitten. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal zaken die wij de afgelopen tijd hebben besproken. Tevens willen wij u op een paar nieuwigheden wijzen.

 

Zonnig nieuws!

Wist u dat:

 • Aanschaf zonnepanelen zijn fors goedkoper!! Naast de licht gedaalde aanschafprijzen sinds uitvoering van onze project, kan de aanschaf van zonnepanelen voor consumenten bijna vijftien procent goedkoper uitvallen door het slim gebruik maken van belastingregels.
  Uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat door gebruik te maken van de mogelijkheden die de btw-regeling biedt, de aankoop van zonnepanelen even goed rendeert als een spaarrekening met 7 procent rente. Hoe je dat kunt aanpakken vindt je via de volgende link: http://www.milieucentraal.nl/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/

 

 • Er is een zogenoemde Zonnekaart ontwikkeld door de provincie Limburg, met voor elke gemeente in Limburg een eigen website. Die is gratis te raadplegen. Alle inwoners beschikken daarmee over onafhankelijke en zeer nauwkeurige informatie over de zonnestroom potentie van hun dak. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kunt u met een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren, wat de terugverdientijd _ is en wat de CO2-reductie.Door het combineren van allerlei data, is per woning een redelijk nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van dakvlakken te geven voorenergieopwekking. Met het ingeven van het adres is al direct te zien of het dak zeer geschikt, geschikt dan wel minder geschikt is. Een gebruiker hoeft zelf geen gegevens meer in te vullen.Via de link kunt u naar de site: www.zonnekaart.nl

 

Enquête

Graag willen wij u informeren over de resultaten van de enquête die wij gehouden hebben om uw belangstelling voor DUURZAAMHEID in de wijk te peilen.

 

Representativiteit

Er zijn 93 enquêtes naar de bij ons bekende emailadressen verstuurd. Hiervan hebben we 29 ingevulde enquêtes terugontvangen oftewel zo’n 1/3 van de respondenten heeft gereageerd.

Dit betekent dat er sprake is van een redelijke representativiteit, alhoewel we natuurlijk op meer reacties hadden gehoopt.

 

Uitkomsten

 • Belang duurzaamheid – Op de diverse vragen rondom het belang van duurzaamheid gaf meer als de helft van de deelnemers aan hier toch voor te kiezen ook als het iets kost. Het belang van duurzaamheid lag vooral bij meer zeggenschap over energiegebruik, milieu en eindigheid van grondstoffen. Een overgrote meerderheid was geïnteresseerd tot zeer geïnteresseerd in verduurzaming van de eigen woning.

 • Mogelijkheden van verduurzaming. – Van de gegeven mogelijkheden scoorden woningisolatie en aardwarmte het hoogste. Daarnaast werden ook energieopslag, gezamenlijke energie inkoop en klimaatregelingen aangegeven.

 • Informatie over duurzaamheid – De grootste groep van de respondenten, zo’n zeventig procent is bereid om mee te doen aan een onderzoek naar energie gebruik/verlies in de woning. Veel behoefte is er om informatie naar maatregelen om de duurzaamheid van de woning te vergroten.

 • Facebook pagina – van de respondenten heeft ruim zestig procent aangegeven de facebook pagina van de werkgroep te kennen en ook te bezoeken.

 

Communicatie

De werkgroep wil de bekendheid in de wijk graag vergroten en heeft besloten om een website te maken als vervanging voor de facebook pagina. Op de website wordt informatie verstrekt over de werkgroep en haar projecten. Ook zullen we met regelmaat wetenswaardigheden publiceren. De website zal begin 2015 de lucht in gaan. Hierover berichten wij u nog in een volgende nieuwsbrief én in het wijkblad.

 

We zitten niet stil

Om een leidraad voor de aanpak van de werkgroep te hebben is er een ambitie document vastgesteld met daarin de werkwijze en uitgangspunten, doelstellingen van de werkgroep etc. Dit ambitie document is op deze website gepubliceerd. Het zal regelmatig worden aangepast als de ontwikkelingen daarom vragen.

 

De werkgroep heeft de afgelopen periode een aantal mogelijkheden voor toekomstige projecten onderzocht.

 • We hebben gesproken met een bedrijf dat warmtescans uitvoert. Met behulp van een warmtescan kan men zien waar de meeste energie in een woning verloren gaat. De aanbieding was echter niet concreet genoeg. 

 • Er is contact geweest met de Project Leider van de energieteams en duurzaamheidswinkel Heerlen. Op dit moment is dit nog geen optie voor onze wijk aangezien de gemeente heeft besloten eerst een andere wijk te bedienen.

 • MAB Bekkerveld wordt aangesloten op het mijnwater systeem. Hiervoor wordt een leiding aangelegd naar de wijk. De werkgroep is in gesprek Mijnwater om na te gaan of er in de wijk mogelijkheden zijn om demonstratieprojecten van de grond te krijgen. Er zijn reeds een aantal verkennende onderzoeken gedaan.

 • Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de verschillende manieren van vloer en spouwmuurisolatie voor de wijk.

Wij zullen u hierover binnenkort meer laten weten. Hou uw mailbox dus goed in de gaten of bezoek regelmatig onze facebookpagina of deze website.

 

Om dit alles goed te kunnen onderzoeken en uit te voeren zijn wij dringend op zoek naar bewoners uit de wijk, die ons als werkgroep willen ondersteunen.

Meld u daartoe aan via groenewijkduurzaam@gmail.com.

Please reload

 • Wix Facebook page

Volg ons ook op