LAATSTE NIEUWS

Lidmaatschap van de coöperatie

 

Lidmaatschap van de coöperatie staat open voor alle natuurlijke personen, zowel als burger als ondernemer, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden, woningcorporaties en rechtspersonen. In het Huishoudelijk Reglement is dit omschreven.

 

Kandidaat leden moeten de doelstellingen van de coöperatie onderschrijven. Hiertoe moeten ze een formulier Overeenkomsten Lidmaatschap tekenen.

Om de eerste kosten van de coöperatie te dekken zijn inschrijfkosten verschuldigd.

Daarnaast kan de algemene ledenvergadering een jaarlijkse betaling van contributie ten behoeve van de administratie en lopende verplichtingen van Coöperatie, instellen.

 

Leden kunnen vervolgens participeren in een of meerdere projecten.

 

 

Please reload

  • Wix Facebook page

Volg ons ook op