LAATSTE NIEUWS

Over de werkgroep De Groene Wijk Duurzaam

In 2013 is op initiatief van de gemeente Heerlen en de wijkraad De Groene Wijk, waartoe de wijken Douve Weien en Caumerveld te Heerlen behoren, het initiatief genomen om te onderzoeken of en hoe duurzaamheid in de wijken bevorderd zou kunnen worden. In samenspraak met de gemeente Heerlen is dit initiatief verder in gang gezet en is de werkgroep De Groene Wijk Duurzaam opgericht.

 

Twee sporen: werkgroep duurzaamheid & interessepeiling zonnepanelen

In eerste instantie is ingezet op twee sporen. Enerzijds het vinden van geïnteresseerden om een werkgroep duurzaamheid te vormen en anderzijds een interessepeiling onder de bewoners van de wijken Douve Weien en Caumerveld op het gebied van zonnepanelen.

De werkgroep  kon snel geformeerd worden. Onder de naam de Groene Wijk Duurzaam is de werkgroep daadkrachtig aan de slag gegaan met de interessepeiling rondom onderwerpen als collectieve aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.

 

Zonnepanelen en verder

De respons op het project zonnepanelen was dermate positief dat na afsluiting van het project verdere mogelijkheden tot verduurzaming opgepakt worden. Om een idee te krijgen aan welke mogelijkheden gedacht wordt klik op Duurzaam.

Om inzicht te krijgen in de behoeftes van de bewoners op het gebied van duurzaamheid zijn onder de buurtbewoners een tweetal enquêtes verspreid. Op basis van deze enquêtes heeft de werkgroep een document opgesteld over waarom, wat en hoe we zaken willen aanpakken om de duurzaamheid in de wijken te bevorderen.

 

Duurzame ambities

Dit alles wil de werkgroep doen onder de naam De Groene Wijk Duurzaam. Daarbij hanteren we de volgende ambities:

  • De Groene Wijk Duurzaam verricht (markt)onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden van verduurzaming, geeft (dan wel laat geven) waar mogelijk/nodig technisch en financieel advies hieromtrent en biedt waar nodig voorlichting.

  • De Groene Wijk Duurzaam heeft als doel het onderzoeken, kiezen en bemiddelen bij c.q. aanbieden van energiebesparende producten/diensten aan individuele leden dan wel het gezamenlijk inkopen van energie en/of producten/diensten.

  • De Groene Wijk Duurzaam wil een  lokaal energiebedrijf organiseren met als doel het bevorderen van het gebruik van windenergie, zonne-energie en andere vormen van duurzame energie. De Groene Wijk Duurzaam wil daarbij met en voor zijn leden duurzame initiatieven uitvoeren en biedt haar leden ondersteuning, zodat de leden onder gunstige condities duurzame energie, warmte of andere producten kunnen afnemen en produceren.

 

Als werkgroep hebben we er zin in en gaan aan de slag om invulling te geven aan de ambities. Dit doen we niet alleen, maar werken wij samen met partners, zoals ZUYD Hogeschool en Mijnwater BV.

Please reload

  • Wix Facebook page

Volg ons ook op