LAATSTE NIEUWS

Duurzaamheid en Energiebesparing

Er is een groot aanbod aan energiebesparende maatregelen (zie onderstaande afbeelding), theoretische concepten en renovatieconcepten. Door de variatie aan woningtypen en bouwjaarklasse in Douve Weien, is het in dit stadium niet mogelijk om al te zeggen welke concepten in Douve Weien/Caumerveld toepasbaar zijn.

Afbeelding: Milieu Centraal

Voordelen van energiebesparende maatregelen

Door energiebesparende  maatregelen uit te voeren, neemt het jaarlijkse energiegebruik af, zal de energierekening lager uitvallen en zal mogelijk de woning ook beter scoren op het Energielabel. Energiebesparing betekent ook een reductie van het gebruik van fossiele brandstof/ CO2-reductie en minder afhankelijk zijn van import van brandstof uit vaak politiek instabiele regio’s.

Niet onbelangrijk is dat energiebesparende maatregelen in veel gevallen ook leiden tot een beter comfort in de woning en soms leiden maatregelen ook nog tot kwaliteitsverbetering op andere aspecten, bijvoorbeeld op het weren van geluid van buiten of het oplossen van bepaalde vochtproblemen als die er zijn.

 

Succesbepalende aspecten

Er kan gekozen worden uit een groot aantal bouwkundige en installatietechnische maatregelen.  Of een maatregel ook passend is voor een bepaalde woning en voor de manier waarop de woning wordt bewoond, is van een aantal aspecten
afhankelijk, zoals:

 • Type woning

 • De oriëntatie van de woning en van het dak

 • Het bouwjaar (zegt iets over de energetische kwaliteit toen de woning gebouwd werd)

 • De huidige staat van de woning. Wat is er inmiddels al uitgevoerd

 • Welke vorm van energielevering is in de straat of buurt aanwezig of aan te brengen

 • Hoe energiezuinig dient de woning uiteindelijk te worden

 • Of de maatregelen in één keer uitgevoerd moeten worden of gefaseerd, gespreid over een aantal jaren

 • Of de aanpak gezamenlijk met anderen wordt geïnitieerd of als individuele woning

 • Of ze gecombineerd gaan worden met onderhouds- of verbeterwerkzaamheden die sowieso al voorzien waren

 

Aanpak energiebesparing

De afgelopen jaren zijn er op het gebied van energiebesparing veel inzichten ontstaan betreffende de benadering van energiebesparing en zijn technieken steeds verder uitontwikkeld. Wat betreft de aanpak zijn een aantal aspecten te beschouwen:

 • Een uitvoeringsstrategie:  “Trias Energetica” , ofwel de drie stappen strategie

 • Denken in “concepten”. Samenhangende combinaties van maatregelen

 • “In één keer goed of een gefaseerde aanpak

 • Aanpak vanuit integrale kwaliteitsverbetering

 

Trias Energetica

De Trias Energetica gaat uit van “3 stappen”, die vooral iets zeggen over de volgorde van te nemen maatregelen.

 • De eerste stap is het nemen van maatregelen, gericht op het terugdringen
  van de energievraag. Zorgen dat zo min mogelijk energie gebruikt wordt.

 • Vervolgens is de tweede stap het opwekken van duurzame energie

 • Als laatste stap, de resterende energievraag invullen met efficiënte
  installaties op fossiele energie.

Het belang om te beginnen met het terugdringen van de energievraag  (o.a. door te isoleren) is, dat na het beperken van de vraag er kleinere installaties nodig zijn om aan de resterende vraag te voldoen. Wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Wanneer begonnen zou worden met het verbeteren van de installatie en pas daarna de vraag terugdringen, zou de installatie overgedimentioneerd zijn.

 

Naar nul energiegebruik op de meter

De afgelopen jaren zijn de ambities t.a.v. energiebesparing flink opgeschroefd. Overheden, maar ook projectontwikkelaars en bouwers, willen toe naar energie-neutrale woningen, of woningen die gemiddeld over het jaar “nul energiegebruik
op de energiemeter” hebben. Er zijn ook al particulieren die hun woning renoveren tot “nul op de meter”.

Deze vergaande vorm van energiebesparen vraagt een wat genuanceerdere aanpak dan eenvoudig de Trias Energetica volgen. Naast maatregelen op woningniveau, komen dan ook mogelijke maatregelen op buurt of wijkniveau in beeld. Om zo veel te besparen, zijn op het niveau van een individuele woning, relatief hoge investeringen nodig. Er zijn situaties dat collectieve maatregelen dan efficiënter zijn. Daarbij kan de vraag meespelen, wie er gaat investeren. Maatregelen aan de woning zullen in de meeste gevallen voor rekening van de woningeigenaar zijn, terwijl maatregelen buiten de woning mogelijk gefinancierd worden door een energiebedrijf. Een integrale afweging en optimalisatie is dan aan te bevelen.

 

 
 
 
 
 
Please reload

 • Wix Facebook page

Volg ons ook op