Groene wijk duurzaam

 

De Groene Wijk Duurzaam zet zich in voor de verduurzaming van De Groene Wijk  Douve Weien / Caumerveld in Heerlen.

Enerzijds door wijkbewoners te informeren over de mogelijkheden tot verduurzaming. Zoals bijvoorbeeld energiebesparing door woningisolatie of eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen.

Aan de andere kant biedt De Groene Wijk Duurzaam de wijkbewoners de mogelijkheid om als collectief deze mogelijkheden in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan projecten als het project zonnepanelen. Zo dragen wij als buurtbewoners gezamenlijk bij aan de verduurzaming van de wijk.

 

Zonnepanelen en verder

De respons op het project zonnepanelen was dermate positief dat na afsluiting van het project verdere mogelijkheden tot verduurzaming opgepakt worden. Om een idee te krijgen aan welke mogelijkheden gedacht wordt klik op Duurzaam.

Om inzicht te krijgen in de behoeftes van de bewoners op het gebied van duurzaamheid zijn onder de buurtbewoners een tweetal enquêtes verspreid. Op basis van deze enquêtes heeft de werkgroep een document opgesteld over waarom, wat en hoe we zaken willen aanpakken om de duurzaamheid in de wijken te bevorderen.

 

Duurzame ambities

Dit alles wil de werkgroep doen onder de naam De Groene Wijk Duurzaam. Daarbij hanteren we de volgende ambities:

  • De Groene Wijk Duurzaam verricht (markt)onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden van verduurzaming, geeft (dan wel laat geven) waar mogelijk/nodig technisch en financieel advies hieromtrent en biedt waar nodig voorlichting.

  • De Groene Wijk Duurzaam heeft als doel het onderzoeken, kiezen en bemiddelen bij c.q. aanbieden van energiebesparende producten/diensten aan individuele leden dan wel het gezamenlijk inkopen van energie en/of producten/diensten.

  • De Groene Wijk Duurzaam wil een  lokaal energiebedrijf organiseren met als doel het bevorderen van het gebruik van windenergie, zonne-energie en andere vormen van duurzame energie. De Groene Wijk Duurzaam wil daarbij met en voor zijn leden duurzame initiatieven uitvoeren en biedt haar leden ondersteuning, zodat de leden onder gunstige condities duurzame energie, warmte of andere producten kunnen afnemen en produceren.

Inmiddels is de werkgroep overgegaan naar de Coöperatie Heerlen Duurzaam.

Meer informatie op: www.cooperatie-heerlen-duurzaam.nl